P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodelu Oktobarske nagrade Opštine

Bačka Palanka za 2018. godinuOktobarska nagrada opštine Bačka Palanka dodeljuje se kao posebno
priznanje za izuzetna naučna i istraživačka dostignuća i postignute rezultate u
radu u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, a koja su od izuzetnog
značaja za razvoj i unapređenje Opštine Bačka Palanka.

Oktobarska nagrada dodeljuje se povodom 20. oktobra - Dana oslobođenja
Opštine Bačka Palanka.

Oktobarska nagrada se dodeljuje pojedincima, preduzećima, ustanovama,
mesnim zajednicama, udruženjima građana, društvenim organizacijama i drugim
oblicima organizovanja za ostvarenja i postignute rezultate u toku jedne ili
više godina. Istom dobitniku nagrada se može dodeliti samo jedanput u toku
deset godina.

- POZIV (.docx)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više