Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, br.
129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016, u skladu sa Memorandumom o saradnji
između „International Managemenr Group (IMG)“ i Opštine Bačka Palanka u vezi
sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ Faza 2 –
Reforma poreza na imovinu, na osnovu Grant ugovora CH07/2018/OC01/GR/16 od
09. marta 2018. godine i na osnovu Rešenja načelnika Opštinske uprave o
obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu br. IV-016-
5/2018-50 od 22. marta 2018. godine, Komisija za izbor saradnika (popisivača) na
terenu oglašavaJAVNI POZIV
za 12 saradnika (popisivača) na terenu u projektu „ Reforma
poreza na imovinu“

 

Sadržaj javnog popisa:

- JAVNI POZIV (.pdf)

Rok za podnošenje prijava produžen je do 23.04.2018. godine do 15:00 h

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više