Na osnovu člana 117. Zakona o sportu („Sl. Glasnik RS“ br. 10/2016) i člana 3. Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“ broj 26/2017) i člana 9. stav 1. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i
interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“ broj 22/2017), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka 05.12.2017. godine raspisujeJAVNI POZIV

za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i
interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka za 2018. godinu

 

Sadržaj:

pdf Javni poziv za godišnje programe za 2018. godinu (.pdf)
doc Obrazac godišnji programi (.doc)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više