Zakon o sportu koji je stupio na snagu 15. februara 2016. godine, ostavio je rok od godinu dana (do 15.02.2017. godine), sportskim organizacijama da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa Zakonom.

Uvidom u bazu podataka Agencije za privredne registe utvrđeno je da postoji jedan broj sportskih organizacija koje nisu izvršile ovu zakonsku obavezu.

Za neizvršenje ove zakonske obaveze propisana je novčana kazna u iznosu od 100.000,00 dinara, kao i nemogućnost korišćenja budžetskih sredstava u narednom periodu.

Mole se sportske organizacije, ukoliko nisu izvršile usklađivanje sa Zakonom o sportu, da to što pre učine kako ne bi došle u situaciju da budu kažnjene.

 

SADRŽAJ OBAVEŠTENJA:

OBAVEŠTENJE JLS (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više