KONKURSI ZA FINANSIRANjE - SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

 

Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2017. godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2017. godini

Prijava na Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2017.godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje filmova i edukativnih radionica u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2017. godini

Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje filmova i edukativnih radionica u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2017. godini

Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

Prijava za finansiranje - sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

- Finansiranje - sufinansiranje književnih manifestacija, festivala i nagrada


Prijava za finansiranje - sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

-Objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga


Prijava za finansiranje - sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

- Objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više