Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada operatera ''MAN KAM TRADE'' doo Čelarevo, Ulica Milana Atlagića 47

 

 
 
Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje 

Obaveštenje 

o donetom rešenju o izdavanju dozvole skladištenje inertnog i neopasnog otpada operatera ''MAN KAM TRADE'' doo Čelarevo, Ulica Milana Atlagića 47, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21166294.

Nadležni organ obaveštava javnost da je izdata integralna dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru ''MAN KAM TRADE'' doo Čelarevo, Ulica Milana Atlagića 47, na lokaciji na katastarskoj parceli 2821/1 KO Čelarevo. Izdata je dozvola za skladištenje neopasnog otpada preduzeću ''MAN KAM TRADE'' doo Čelarevo, Ulica Milana Atlagića 47, za rad postrojenja za upravljanje otpadom i obavljanje delatnosti skladištenja inertnog i neopasnog otpada (02 03 04, 02 06 01, 15 01 01, 15 01 02, 17 02 03, 17 04 02, 17 09 04) na lokaciji na katastarskoj parceli 2821/1 KO Čelarevo.
 

Dokumentacija:

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više