OBAVEŠTENJA I SAOPŠTENJA

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA ZA 2019. GODINU kao i prateći Zahtev

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA ZA 2019. GODINU

Opširnije...

101. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BAČKA PALANKA

Opširnije...

JAVNI POZIV za sve korisnike termina (Sportski klubovi, rekreativci...)

Opširnije...

POZIV ZA PRIJAVU ZA RAD U ANKETI

Opširnije...

TRETMAN SUZBIJANjA LARVI KOMARACA

Opširnije...

OGLAS o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije) za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bačka Palanka

Opširnije...

Obeležavanje Međunarodnog dana mladih

Opširnije...

ODRŽANA 100. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BAČKA PALANKA

Opširnije...

TRETMAN SUZBIJANjA LARVI KOMARACA

Opširnije...

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više