OBAVEŠTENJA I SAOPŠTENJA

Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2018. godinu.

Opširnije...

Javni poziv za POSEBNE programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka

Opširnije...

Zakon o sportu koji je stupio na snagu 15. februara 2016. godine, ostavio je rok od godinu dana (do 15.02.2017. godine), sportskim organizacijama da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa Zakonom.

Opširnije...

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada operatera DOO ''Grin tajr pauer'' (Green tyre power) Obrovac, Milete Protića bb

Opširnije...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Opširnije...

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama

Opširnije...

OOGLAS o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije)
za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bačka Palanka

Opširnije...

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine raspisao 6 novih javnih konkursa

Opširnije...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Opširnije...

Obaveštenje o aktuelnim konkursima Razvojnog fonda

Opširnije...

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više