Opštinsko veće:

1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština,
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine,
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
4) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine,
5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine,
6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno AP Vojvodine,
7) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave,
8) daje saglasnost na opšte akte budžetskih korisnika kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih,
9) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti,
10) donosi Poslovnik o radu na predlog Predsednika opštine, vrši i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

Članovi opštinskog veća:
 
1. Branislav Šušnica predsednik opštinskog veća
2. Aleksandar Borković zamenik predsednika opštinskog veća
3. Nadežda Ganić zadužena za oblast javnih prihoda i rashoda Opštine i organizacija koje se finansiraju iz budžeta i fondova opštine
4. Vesna Velemir zadužena za oblast funkcionisanja mesnih zajednica
5. Vesna Vučić zadužena za stanje i dalji razvoj međunacionalnih odnosa i ostvarivanja prava nacionalnih manjina
6. Zoran Jovičin zadužen za oblast turizma i ugostiteljstva
7. Zoran Petković zadužen za oblast komunalne privrede, urbanizma, građevinarstva, izgradnje i unapređenja čovekove sredine
8. Miroslav Ivić zadužen za oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
9. Milorad Paripović zadužen za  oblast saobraćaja, održavanja i korišćenja lokalnih puteva i ulica i drugih javnih površina
10. Miroslav Vučković zadužen za oblast industrije i male privrede
11. Milan Radović zadužen za oblast društvenih delatnosti, zdravstva, socijalne zaštite i javnog informisanja

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više