U vrlo kratkom roku Kancelarija za mlade Opštine Bačka Palanka (KZM OBP) uspela je da postigne zavidne rezultate, okupi volontere i sprovede veliki broj informativnih i edukativnih programa za mlade.

KZM OBP se u svom radu vodila „Lokalnim akcionim planom za mlade 2011-2015.“ koji je Skupština Opštine Bačka Palanka usvojila na svojoj sednici 28. marta 2011. godine („Službeni list Opštine Bačka Palanka“, br.8/2011).

Od svog osnivanja pa do danas KZM OBP se bavila unapređenjem položaja mladih na lokalnom nivou kao i uspostavlјanju regionalne i međuregionalne saradnje sa srodnim organizacijama. Doprinos pobolјšanju i unapređenju položaja mladih kroz svoj rad dalo je nekoliko Koordinatora.

Programi i realizovani projekti su ocenjeni kao uspešni jer su uspeli da animiraju mlade, kao i da podignu stepen obrazovanja kroz programe stručnih obuka.

KZM OBP je posle dugo vremena uspela da reši problem vezan za adekvatan prostor za rad KZM kao i opremanje istog.

U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i uz nesebičnu pomoć lokalne samouprave i JP SRC „Tikvara“ renoviran je i opremlјen prostor u Ulici Šetalište Milana Janića br. 5.

Ministarstvo omladine i sporta je kroz projekat „Moj kutak-prostor za mlade“ opredelilo 1.168.900,00 dinara u 2015. godini.

Takođe, značajno je istaći da je Kancelarija za mlade Opštine Bačka Palanka primlјena u članstvo „Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade“