Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
Odsek: Odsek za građanska stanja

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
- Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike
- Uverenja o državljanstvu
- Kopije ličnih karata za buduće supružnike
- Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu
- Kopija lične karte za punomoćnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi

  Mesto nabavke obrasca: Šalter sala ili preuzmite ovdePDF

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
Punomoćje važi 90 dana od dana overe nadležnog organa.

Republička administrativna taksa:
430 din.
Tekući račun:
840-742221843-57
Broj modela:
97
Poziv na broj:
65-205

Mesto predaje dokumentacije:
šalter  sala

Mesto rešavanja predmeta:
kancelarija 7

Radno vreme sa strankama:
radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije:
021/ 7559113, 7559199

Napomena:
Brak se zaključuje po mestu prebivalištu lica koja zaključuju brak.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više