Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
Odsek: Odsek za građanska stanja

Potrebna dokumentacija za upis u MK rođenih:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
- Uverenja o državljanstvu za roditelje
- Uverenje o prebivalištvu  -
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Potrebna dokumentacija za upis u MK venčanih:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Izvodi iz matične knjige rođenih za oba supružnika
- Uverenja o državljanstvu za oba supružnika
- Uverenja o prebivalištu za oba supružnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Potrebna dokumentacija za upis u MK umrlih:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
- Potvrda o smrti (izdata od strane lekara)
- Izvod iz matične knjige rođenihza umrlo lice
- Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
- Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
- Uverenje o prebivalištvu za umrlo lice
- Kopija lične karte pokojnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi


 
Mesto nabavke obrasca: Šalter sala ili preuzmite ovdePDF

Napomena vezana za dokumentaciju:
Po potrebi, i druga dokumenta

Republička administrativna taksa: 500 din.
Tekući račun:
840-742221843-57
Broj modela:
97
Poziv na broj:
65-205

Mesto predaje dokumentacije:
šalter sala

Mesto rešavanja predmeta:
kancelarija 4

Radno vreme sa strankama:
radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije:
021/7559121

Napomena:

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više