U velikoj sali Skupštine opštine u sredu, 09. novembra 2016. godine, potpisani su ugovori za dodelu pomoći u građevinskom materijalu izbeglim licima. Potpisano je 15 ugovora između korisnika i Opštine Bačka Palanka, a ukupna vrednost ovih paketa je 126.000 evra. U ime Opštine Bačka Palanka ugovore je potpisao predsednik opštine, gospodin Branislav Šušnica.

POTPISANI UGOVORI ZA DODELU POMOĆI IZBEGLICAMA

Ovi ugovori su realizovani na osnovu ranije potpisanog ugovora između Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, JUP-a (jedinice za upravljanje projektima Beograd) i Opštine Bačka Palanka.

Treba napomenuti da su ovo bespovratna sredstva koja je dala Razvojna banka Saveta Evrope i time nastavila sa pružanjem pomoći izbeglim licima u rešavanju njihovog stambenog pitanja.

POTPISANI UGOVORI ZA DODELU POMOĆI IZBEGLICAMA