Na 107. sednici Opštinskog veća, održanoj 3. oktobra, većnici su doneli Odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bačka Palanka-putem poklona. U pitanju su dve nepokretnosti, odnosno parcele, u K.O. Obrovac koje su u privatnoj svojini MK Commerce d.o.o. Novi Sad.

Postupak pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom, putem poklona, sprovodi se u cilju privođenja nameni predmetnih nepokretnosti u skladu sa Planom generalne regulacije naselja Obrovac. Postupak će sprovesti Komisija za pribavljanje i raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bačka Palanka nakon čega će predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti putem poklona dostaviti Skupštini opštine Bačka Palanka na razmatranje i usvajanje.