Na današnjoj, 106. sednici Opštinskog veća, većnici su doneli Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene boravka dece predškolskog uzrasta u Predškolskoj ustanovi „Mladost“ Bačka Palanka za radnu 2018/2019. godinu.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, Miroslava Šolaja, obrazložila je da i za ovu radnu godinu, kao i prethodne četiri godine, roditelji plaćaju 4.954,00 dinara odnosno 20% od ukupne ekonomske cene koja iznosi 24.772,00 dinara po detetu. Stupanjem na snagu novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u oktobru 2017. godine jedinica lokalne samouprave nije više u obavezi da plaća 80% od ukupne ekonomske cene po detetu, nego do 80%. Opština Bačka Palanka obezbedila je, dakle, maksimalna sredstva iz opsega predviđenog Zakonom.

Osvrćući se na rad Predškolske ustanove, koja je na razmatranje Veću podnela Izveštaj o radu za radnu 2017/2018. godinu, predsednik Opštinskog veća Branislav Šušnica izneo je podatak da su u poslednje dve godine otvorena tri, a u planu je otvaranje i još tri vrtića u Bačkoj Palanci, Silbašu i Obrovcu, odnosno da se radi na proširenju mreže predškolske ustanove.

V.d. direktor Predškolske ustanove, Goran Šatara, istakao je da će vrtić koji se planira za izgradnju i otvaranje na Sinaju imati šest vaspitnih grupa, od kojih će četiri biti jaslenog uzrasta te će tako zanemarljivo mali broj dece ostati na listi čekanja za upis u vrtić.