Opštinsko veće je na 105. sednici održanoj danas, 19. septembra 2018. godine, kao jednu od četrnaest tačaka dopunjenog Dnevnog reda, razmatralo i usvojilo Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka za period januar-jun 2018. godine.

Izvestilac, direktor JKP „Komunalprojekt“ Aleksandar Bogunović, izneo je podatak da u prvoj polovini izveštajne godine prihodi preduzeća iznose ukupno 258.564.892,60 dinara, ukupni rashodi su 256.422.210,74 dinara, te da je preduzeće za ovaj period ostvarilo dobit u iznosu od 2.142.681,86 dinara.

Na današnjoj sednici Opštinsko veće je odlučivalo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.