Danas, u maloj sali Skupštine opštine, održan je sastanak povodom početka evidentiranja objekata koji su predmet oporezivanja porezom na imovinu a za koje nisu podnete poreske prijave u skladu sa Zakonom, u okviru programa „Reforma poreza na imovinu“.

Ispred lokalne samouprave sastanku su prisustvovali predsednik opštine Bačka
Palanka Branislav Šušnica, zamenica načelnika OU Rajka Pojužina, šef Službe za
skupštinske i izvršne poslove Stanislava Malić-Gostović i rukovodilac Službe za
utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Branimir Kuzmančev.

Prisutnima se obratio predsednik opštine Branislav Šušnica i istakao da se sve
aktivnosti programa „Reforma poreza na imovinu“ finansiraju u celosti kroz Projekat
„Tehnička pomoć i finansijska podrška“ u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj
u Istočnoj Srbiji 2017–2021. – faza 2“, u skladu sa Grant ugovorom zaključenim između
Međunarodne organizacije International Management Group – IMG, kao ugovaračkim telom,
i Opštine Bačka Palanka, kao korisnikom sredstava. Sredstva, odnosno ukupno
prihvaćeni troškovi su obezbeđena od strane Ambasade Švajcarske, Švajcarske
agencije za razvoj i saradnju u Srbiji, a Projekat se realizuje kroz saradnju
Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva finansija i
Stalne konferencije gradova i opština.“Cilj realizacije Projekta jeste evidentiranje objekata koji su predmet oporezivanja
porezom na imovinu, a za koje nisu podnete poreske prijave u skladu sa Zakonom. Za ovaj
posao angažovano je 12 popisivača na period od 6 meseci i svi su sa evidencije
Nacionalne službe za zapošljavanje” . Opština Bačka Palanka jedna je od 45 lokalnih
samouprava koje su obuhvaćene ovim projektom istakao je Šušnica.
 
U svom daljem izlaganju predsednik Šušnica rekao je da će popisivači obilaziti kuće
i stanove građana i proveravati da li se realno stanje imovine na terenu slaže sa
brojem kvadrata navedenim u poreskoj prijavi. Popisivanjem ne samo da će se
unaprediti baza podataka o nekretninama već i ispoštovati načelo zakonitosti te da
će svi poreski obveznici morati da plaćaju porez na imovinu na osnovu tačne

kvadrature nepokretnosti koju poseduju. Procenjuje se da negde oko 15 do 20 posto
fizičkih lica u opštini ne plaća porez na imovinu, a dobar  deo za obračun ima
nerealnu poresku osnovicu ili kvadraturu. Plan je da se evidentira oko 3500 novih
obveznika jer će unapređenjem baze podataka o nekretninama i redovnim izmirenjem
poreza na imovinu biti stvoreni uslovi za veća ulaganja u uređenje ulica, škola,
vrtića, igrališta.

Predsednik se zahvalio i opštinskom timu koji je radio na razvijanju aplikacije koja je
popisivačima instalirana na tablete koji su im danas uručeni i koja će im u mnogome
pomoći da idu na ciljane adrese, kao i na tome što su izradili Akcioni plan
uključivanja građana u donošenje odluka na šta će prikupljena sredstva biti utrošena.
Nakon izlaganja predsednika opštine usledio je drugi deo sastanka koji je bio
edukativnog karaktera gde je Branimir Kuzmančev, rukovodilac Službe za utvrđivanje i
naplatu javnih prihoda, detaljno upoznao popisivače sa načinom rada.