Juče, 29. avgusta 2018. godine, u zgradi Opštinske uprave opštine Bačka Palanka održan je sastanak povodom istraživanje efekta komasacije u Republici Srbiji koje sprovodi NALED u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz podršku GIZ-a.

Sastanku su ispred Opštinske uprave Bačka Palanka prisustvovali zamenica načelnika Opštinske uprave Rajka Pojužina, sekretar Komisije za komasaciju k.o. Despotovo Mile Kolar, rukovodilac Službe za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda i sekretar Komisije za komasaciju k.o. Nova Gajdobra Branimir Kuzmančev, predstavnik Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Dušan Vasiljević, predstavnik Nemačke organizacije za razvojnu saradnju (GIZ) Nenad Gvozdenović i predstavnici firme koja je izvođač geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije “Map sajt“ Beograd, Ljubica Krstin i Bojan Vujičić.

Komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje njihov broj. Podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

Centralna tema sastanka bila je kvalitetno urađena komasacija u k.o. Despotovo 2016. godine. Mile Kolar je izneo podatak da je u Despotovu bilo preko 2.600 učesnika u procesu komasacije, a da je podneto samo 25 žalbi. Kroz atare Despotova prolazi Kanal Dunav-Tisa-Dunav i rečica Jegrička na kojoj su rađeni investicioni radovi čišćenja, a sa završetkom komasacije dobijene su i definisane trase kanala i atarskih puteva. Stav učesnika sastanka koji su učestvovali u procesu komasacije je da sam postupak komasacije zakonski nije dovoljno dobro regulisan. Gospodin Gvozdenović najavio je formiranje radne grupe koja će raditi na izradi zakona o komasaciji te da će istraživanje efekta komasacije koje sprovode u mnogome biti od pomoći u izradi novog zakona.

Zamenica načelnika izvestila je prisutne da su k.o. Vizić i k.o. Neštin u završnoj fazi komasacije, te da će po njihovom završetku komasacija poljoprivrednog zemljišta u opštini Bačka Palanka biti u potpunosti završena.