U četvrtak, 5. jula 2018. godine u maloj sali Skupštine opštine Bačka Palanka održan je sastanak na temu početka terenskog rada angažovanih popisivača u okviru programa „Reforma poreza na imovinu“. Sastanku su prisustvovali 12 popisivača, predstavnici Radne grupe za izradu predloga „Aksionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Bačka Palanka“ i šef Službe za upravljanje ljudskim resursima Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

Angažovani popisivači, svi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, od početka septembra, na čitavoj teritoriji opštine Bačka Palanka, počeće sa evidentiranjem objekata koji su predmet oporezivanja porezom na imovinu, a za koje nisu podnete poreske prijave u skladu sa Zakonom. Popisivači su angažovani na šest meseci, a cilj programa „Reforma poreza na imovinu“ je da se unaprede baze podataka o nekretninama i proširi obuhvat poreza na imovinu. 


Navedena aktivnost finansira se u celosti kroz Projekat „Tehnička pomoć i finansijska podrška“ u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji 2017 – 2021. – faza 2“, u skladu sa Grant ugovorom zaključenim između Međunarodne organizacije International Management Group – IGM, kao ugovaračkim telom, i Opštine Bačka Palanka, kao korisnikom sredstava. Sredstva su obezbeđena od strane Ambasade Švajcarske, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji, a Projekat se realizuje kroz saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva finansija i SKGO. 

Pozivamo građane opštine Bačka Palanka da saradnicima– popisivačima omoguće pristup imovini koja je predmet oporezivanja i da sa njima ostvare saradnju. Podsećamo da je obaveza podnošenja poreske prijave zakonska obaveza koja može da se ispuni na šalterima lokalne poreske administracije svakog radnog dana u zgradi Opštine Bačka Palanka.