Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je Opštinsku upravu opštine Bačka Palanka da je započeo sa raspodelom penzionerskih kartica svim korisnicima na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Penzionerskom karticom se dokazuje status korisnika i omogućava se penzionerima koji su pravo na penziju stekli u Republici Srbiji da na zakonit, istovetan, siguran i validan način dokazuju svoj status, uz lični identifikacioni dokument.

Korisnici kartice mogu preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u Filijali RF PIO Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72, u kancelariji 111.