U sredu, 16. maja 2018. godine od 12,00 časova, predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica i direktor JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, Aleksandar Bogunović, obišli su radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Svetozara Miletića u Despotovu.

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Despotovu izvode se u sklopu redovnih aktivnosti na sprovođenju Plana investicija za 2018. godinu JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, a investitor radova je Opština Bačka Palanka. Ukupna dužina deonice koja se rekonstruiše je 900 metara od čega su završeni radovi na iskopu i polaganju cevi dužine 250 metara. Trenutno se na izgrađenoj deonici vrši dezinfekcija pod probnim pritiskom. U narednom periodu ugradiće se i preostalih 650 metara cevi. Nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti od strane republičkih organa, započeće se i sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Trg oslobođenja dužine oko 650 metara. U pripremi je i tehnička dokumentacija za bušenje novog dubokog bunara u Despotovu.

 

Predsednik Opštine izrazio je zadovoljstvo zbog velikog pomaka u rešavanju višegodišnjeg problema sa snabdevanjem vodom sa kojim se suočavaju meštani Despotova, te je istakao značaj rešavanja problema kanalizacije u Severnoj industrijskoj zoni u Bačkoj Palanci kojim će biti omogućeno priključenje novih privrednih korisnika na mrežu.

Direktor Bogunović je istakao i da su u Bačkoj Palanci započeti pripremni radovi na izvođenju rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Starogradskoj, ukupne dužine 150 metara, te da je u postupku izbor izvođača za deo radova na izgradnji primarnog kolektora kanalizacione mreže u Severnoj industrijskoj zoni ukupne dužine oko 1000 metara. Bogunović je naglasio i da su sredstvima obezbeđenim preko pokrajinskih fondova izgrađena i dva nova bunara. Tokom naredne nedelje očekuje se puštanje u rad bunara B9a na izvorištu Ristića put u Bačkoj Palanci, a započeti su radovi na bušenju bunara u Pivnicama.