U ponedeljak, 7. maja 2018. godine, Bačku Palanku su posetili studenti Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sada, koji u partnerstvu sa fakultetima iz podunavskih metropola (Beč, Budimpešta, Bratislava) realizuju međunarodni projekt “Danube Urban Brand – DANUrB”.

Zamenik predsednika Opštine Bačka Palanka Aleksandar Borković, na lokaciji gradske plaže Tikvara, pozdravio je prisutne učesnike projekta, njih oko 100 i upoznao ih sa turističkim potencijalima naše opštine.

Ovaj lokalni događaj, samo je jedan od projektnih aktivnosti koje imaju za cilj upravo davanje predloga za mogućnost unapređenja i razvoja turizma i urbanog razvoja u Bačkoj Palanci, kao mestu koje su nositelji projekta prepoznali kao sredinu koja ima veliki potencijal duž toka Dunava.

Glavni cilj projekta „DANUrB“ je stvaranje prostorno – kulturne mreže, „Dunavske kulturne promenade“, koja povezuje naselja i zajednice duž toka Dunava u jedan turistički brend. Nositelji projekta smatraju da će istraživanjem neiskorišćenog kulturnog nasleđa i resursa kao što su: komunistička prošlost, tvrđave, industrijsko nasleđe, događaji i manifestacije u gradovima na Dunavu, krajnji rezultat projekta biti ekonomski razvoj zasnovan na većem interesovanju turista.