Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević uručili su u Pokrajinskoj vladi ugovore predstavnicima gradova, opština i zdravstvenih institucija, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata na konkursima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 1.404.436.320,00 dinara za realizaciju 68 projekata u 39 opština.


POTPISAN UGOVOR ZA FINANSIRANjE PROJEKTA KOMPLEKS OTVORENIH BAZENA – FAZA I

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je tokom januara sprovela sedam konkursa, i to za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta, saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i zdravstvene zaštite.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović podsetio je prilikom dodele ugovora na činjenicu da je i u prethodnom šestomesečnom periodu Pokrajinska vlada za gotovo svih 45 opština na teritoriji Vojvodine izdvojila 1.8 milijardi dinara. On je dodao da je od ogromnog značaja i da očekuje od opština i institucija koje su dobile sredstva da budu odgovorne i efikasne u realizaciji projekata, kao i to da projekti treba da budu završeni do kraja godine da bi se već sledeće moglo krenuti u realizaciju novih. Predsednik Mirović je istakao važnost politike okupljanja oko projekata i rekao da sinergija zajedničkog rada lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlade donosi i bolji rezultat. Rekavši da su svi projekti važni za svoje sredine, Mirović je kao najzamašnije izdvojio izgradnju dva nova bloka Kliničkog centra Vojvodine, završetak Narodnog pozorišta u Subotici do kraja 2018. godine, raščišćavanje ostataka zgrade Radiotelevizije Vojvodine na Mišeluku koja bi uskoro trebalo da počne, kao i izgradnju industrijskih i poslovnih zona.

POTPISAN UGOVOR ZA FINANSIRANjE PROJEKTA KOMPLEKS OTVORENIH BAZENA – FAZA I

Za realizaciju projekata koji će doprineti poboljšanju poslovne i investicione klime u Kikindi, Šidu, Baču, Kanjiži, Bačkom Petrovcu, Inđiji, Irigu, Subotici, Bačkoj Palanci u Beloj Crkvi izdvojeno je 250 miliona dinara; za realizaciju projekata koji doprinose razvoju, očuvanju, unapređenju i zaštiti kulturnih i nacionalnih posebnosti lokalne sredine, Kanjiža, Senta, Šid, Plandište i Novi Kneževac dobiće 46,8 miliona dinara, dok će unapređenju sporta u Malom Iđošu, Beočinu, Titelu, Plandištu, Žablju, Srbobranu, Apatinu i Temerinu biti usmereno ukupno 70 miliona dinara. Za poboljšanje uslova rada ustanova predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja 50 miliona biće usmereno za projekte u Vrbasu, Beočinu, Baču, Opovu, Vršcu, Sečnju i Irigu; za vodosnabdevanje i zaštitu voda Vršcu, Zrenjaninu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Apatinu, Bačkoj Topoli, Vrbasu, Kovačici, Kuli, Opovu, Odžacima, Pećincima i Sremskim Karlovcima dodeljeno je 350 miliona. Projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture u Novom Bečeju, Novom Sadu, Malom Iđošu, Odžacima, Pećincima, Bečeju, Sremskoj Mitrovici dodeljeno je 350 miliona, a u oblasti zdravstvene zaštite 237,6 miliona dodeljeno je ulaganjima u projekte u Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Bačkom Petrovcu, Opovu, Srbobranu, Temerinu i Čoki. Za finansiranje i sufinansiranje nabavke medicinske opreme, 50 miliona dinara dobilo je 11 zdravstvenih institucija u Pokrajini.

POTPISAN UGOVOR ZA FINANSIRANjE PROJEKTA KOMPLEKS OTVORENIH BAZENA – FAZA I

Prema rečima Nedeljka Kovačevića, direktora Uprave za kapitalna ulaganja, sredstva su opredeljena dobrim projektima čiji je cilj smanjenje jaza između razvijenih i nerazvijenih opština u Vojvodini. Kovačević je dodao i da je Uprava za kapitalna ulaganja pouzdani partner lokalnim samupravama i pozvao lokalne samouprave da buduće projekte pripremaju pažljivo, kako bi se Vojvodina ravnomerno razvijala i kako bi se podjednako ulagalo u sve oblasti.

Opština Bačka Palanka je dobila sredstva u iznosu od 32.347.609,83 (tridesetdvamiliona tristo četrdesetsedam hiljadašestodevet i 83/100) dinara za projekat Kompleks otvorenih bazena – faza I, preostali iznos sredstava je opredeljenu Odluci o budžetu Opštine Bačka Palanka za 2017. godinu.