Na završnoj tribini „Nasilje je ZLOčin – prijavi ga!“, koja je održana u ponedeljak, 5. decembra 2016. godine, u Bačkoj Palanci u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ prisustvovali su: predsednik Pokrajinske vlade - Igor Mirović, direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova – Diana Milović, predstavnici Centra za podršku ženama i Mreže SOS Vojvodina, predstavnici Policijske stanice Bačka Palanka i Centra za socijani rad, kao i predsednik opštine, Branislav Šušnica, sa svojim saradnicima, u ulozi domaćina.


NASILjE JE ZLOčin – PRIJAVI GA!

Kampanja ima za cilj informisanje žena o načinima zaštite od nasilja, ali i jačanje lokalnih kapaciteta za pružanje adekvatnije podrške ženama koje trpe nasilje. Pokrajinske institucije i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u toku kampanje podsećaju da je nasilje nad ženama jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava danas i najtragičniji pokazatelj rodne neravnopravnosti.

NASILjE JE ZLOčin – PRIJAVI GA!

Predsednik Pokrajinske vlade, izjavio je da nasilje prema ženama, čije razmere su više nego zabrinjavajuće, mora da naiđe na opštedruštvenu osudu i možemo da ga suzbijemo samo svakodnevnim zajedničkim delovanjem. Mirović je naveo da će Pokrajinska vlada i svi njeni organi, a posebno oni koji su ovlašćeni da po novom zakonu postupaju prema tačno utvrđenim procedurama, kampanjama, aktivizmom, snažnom akcijom i podrškom i ubuduće biti deo zajedničkog fronta u borbi protiv nasilja.