-1 C
Backa Palanka
петак, децембар 14, 2018
Naslovna Информације Тендери и јавне набавке

Тендери и јавне набавке

Набавка услуге изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци

Набавка услуге изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци.

Набавка услуга – израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за...

Набавка услуга - израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Визић и за к.о. Нештин, која ће...

Набавка радова – Израда и постављање постамента за споменик краљу Петру I Карађорђевићу у...

Набавка радова - Израда и постављање постамента за споменик краљу Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци

Набавка услуга – израда, испорука и монтажа споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Бaчкој...

Набавка услуга - израда, испорука и монтажа споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Бaчкој Пaлaнци.

Набавка услуга – геомеханичка испитивања коловозних конструкција

Набавка услуга - геомеханичка испитивања коловозних конструкција

Набавка радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализаци

Набавка радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализаци

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ПРИКЛЧЈУЧКА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ПРИКЛЧЈУЧКА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ НА ДРЖАВНИ ПУТ, ЈН БР. 34/2018

Набавка услуга – мониторинг буке – програм системског мерења буке континуалним записом током 24...

Набавка услуга – мониторинг буке – програм системског мерења буке континуалним записом током 24 часа, за референтно време од 15 минута са аутоматским бројањем...

Набавка радова – изградња оптичке градске телекомуникационе мреже

Набавка радова – изградња оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у ЈИС-2.фаза

Набавка радова на одржавању канала

Набавка радова на одржавању канала

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО