133. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 13. марта 2019. године, у малој
сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са
почетком у 09,00 часова.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Разматрање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа
“Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Ана Жигмунд, в.д. директор);
2. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Установе за
спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Дарко Божовић, директор);
3. Доношење Решења о давању сагласности на измене Ценовника Јавног
предузећа “Стандард“ Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Мирослав Сићевић, директор);
4. Утврђивање Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Општине
Бачка Паланка за период 2018-2020. године
(Известилац: Милорад Париповић, члан Општинског већа);
5. Утврђивање Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности
саобраћаја на путевима Општине Бачка Паланка за период 2018-2020.
године
(Известилац: Милорад Париповић, члан Општинског већа);

6. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и
студентима за школску 2018/2019 годину
(Известилац: Бранислава Данилов, Мирослава Шолаја);
7. Доношење Закључка о набавци 38 противградних ракета за потребе
функционисања противградних станица на територији Општине Бачка
Паланка
(Известилац: Мирослав Ивић, члан Општинског већа);
8. Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места Општинске управе Oпштине Бачка Паланка, Правобранилаштву
Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама
(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);
9. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељу Бачка
Паланка
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
10. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Гајдобра
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
11. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Нова Гајдобра
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
12. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Обровац
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
13. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Челарево
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
14. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Силбаш
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
15. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Параге
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
16. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Младеново
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

17. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Товаришево
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
18. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци) на јавним површинама у насељеном месту
Пивнице
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
19. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!