Набавка услуга – орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка

Набавка услуга – орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка и одношење исечених грана до места које одреди Наручилац