Набавка услуге израда пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри

Набавка услуге израда пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри, која ће се извршити по партијама и то:

– Партија 1 – израда измене и допуне пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе – главне зграде Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри

– Партија 2 – израда пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе – дворишне зграде Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри.