ПРЕДЛОЖЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2019-2022. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бачка Паланка, на данашњој 115. седници, утврдило је Предлог
Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка за период 2019-
2022. године. У оквиру Стратегије налазе се три приоритетне категорије становништва: деца и
млади, особе са инвалидитетом и старија лица.

У категорији деце и младих посебна пажња биће усмерена на децу из породица са
поремећеним породичним односима, децу и младе са поремећајима у понашању и децу и младе без
родитељског старања.

Стратегијом је предвиђено побољшање квалитета живота и услуга намењених особама са
инвалидитетом и њихових породица путем различитих мера које, између осталог, обухватају и
формирање дневног боравка у граду Бачка Паланка.
Такође, планирано је и организовање рада службе помоћи у кући и кућне неге за старија
лица као и отварање клубова за старија лица у 10 сеоских месних заједница.
Стратегија ће бити достављена Скупштини општине Бачка Паланка на разматрање и
усвајање.

Већници Општинске управе општине Бачка Паланка на данашњој седници одлучивали су
и о другим питањима из делокруга свог рада.